BKS-sluit­sys­temen

Sluit­sys­temen van BKS bieden u talloze oplos­singen voor het bevei­ligen van deuren. Van de gewone bui­tendeur thuis tot aan mo­der­ne sluit­in­stalla­ties met een complexe toegangsrecht­structuur in bedrijven. U kunt een individueel antwoord geven op comfort- en vei­ligheidsvoor­schriften en deze kos­ten­efficiënt uitvoeren door de combi­natie van mecha­ni­sche en elek­tro­ni­sche sluit­sys­temen.

Mecha­ni­sche sluit­sys­temen

Met mecha­ni­sche sluit­sys­temen ver­hoogt u op duurzame wijze de vei­ligheid en de inbraakwe­ring bij alle soorten deuren. Deze bieden flexibele oplos­singen voor alle toe­pas­singsgebieden.

De mecha­tro­ni­sche SE-cil­inder janus

Op basis van het mecha­ni­sche keers­leu­tel­sys­teem janus combineert de janus SE-cil­inder de posi­tieve eigensch­appen van een mecha­ni­sche cil­inder met het comfort van een elek­tro­ni­sche cil­inder. En vanaf buiten is deze niet als zodanig herkenbaar.

Elek­tro­nisch sluit­sys­teem SE

Het elek­tro­ni­sche sluit­sys­teem SE biedt u de voordelen van een mecha­ni­sche sluit­in­stallatie, gecombineerd met die van de elek­tro­ni­sche toegangscontrole. Eenvoudig te mon­teren, flexibel te pro­grammeren.

Sluit­sys­temen

Met een sluit­sys­teem ver­hoogt u de vei­ligheid van een gebouw individueel en creëert u vei­ligheidsni­veaus en complexe hiër­ar­chieën voor het sluiten, zoals u wenst. Zowel in de woo­no­mge­ving als in grote, indu­s­triële gebouwencomplexen.

Software­ / Service

Voor een efficiën­tere plan­ning, bestel­ling en een beter beheer van uw sluit­sys­temen stellen wij u perma­nent comfor­ta­bele software­ en online­plat­forms ter beschikking.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Keersleutelsysteem_janus 2,3 MB Download
Keersleutelsysteem_janus 2,3 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Volledig programma – elektronische en mechanische sluitsystemen 27,4 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download