Elek­tro­nisch sluit­sys­teem SE

Mecha­tro­ni­sche en mecha­ni­sche vei­ligheid nog meer door­dacht: het mo­der­ne elek­tro­ni­sche sluit­sys­teem SE voldoet aan de hoogste vei­ligheidseisen. Het sys­teem zet nieuwe bakens uit dankzij talrijke innova­tieve aspecten, zoals een uiterst efficiënt energiema­nage­ment of de eenvou­dige, door software­ bedi­ende toeken­ning van toe­la­tingen. Dankzij de uiterst energie-efficiënte werking en de eenvou­dige mon­tage blijven ook de kosten onder controle.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Volledig programma – elektronische en mechanische sluitsystemen 27,4 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download