Software­ / Service

Met in­tel­li­gen­te soft­wareoplos­singen en online­plat­forms garandeert u optimale plan­ning en comfort. Software­ van BKS ver­gemakkelijkt de afhandeling van bestel­lingen en biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week service. Hij zorgt voor een fout­loze over­dracht van bestel­lingen, kor­tere aan­ko­oppe­riodes en actuele aanbiedingen. Een voortdurende ver­dere ontwi­kkeling en actuali­se­ring van dit werktuig waarborgen een con­tinu gebruik op een hoog tech­nisch niveau.

Beheer sluit­sys­temen

Gebruik een pro­fes­sioneel hulpmiddel om uw sluit­sys­teem met mecha­ni­sche, mecha­tro­ni­sche en elek­tro­ni­sche cil­inders optimaal te beheren: de BKS-KeyManager biedt u een duurzame ver­e­envou­diging van het beheer en/of de pro­gram­me­ring van uw sys­teem.

Plan­ning van het sluit­sys­teem

Bent u dealer en bent u op zoek naar een pro­fes­sioneel online­plat­form voor de renda­bele vor­mge­ving van uw bedrijfspro­cessen? Het MasterKey­System van BKS is het alomvat­tende plan­nings- en bes­tel­plat­form voor een fout­loze gegevens­over­dracht, kor­tere aan­ko­oppe­riodes en een goed geor­ga­ni­s­e­erde klan­ten­service.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Volledig programma – elektronische en mechanische sluitsystemen 27,4 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download