Sys­te­emoplos­singen voor vluchtdeuren

Om een vei­lige vluchtweg te garanderen, kunt u pro­ducten van de GU-groep combineren met innova­tieve sys­te­emoplos­singen - de werking hiervan is op elkaar afges­temd. Deze zijn allemaal eenvoudig te mon­teren en te gebruiken - van paniek­sloten (mecha­nisch, mecha­tro­nisch, moto­risch of met geïn­te­gre­erde afstandsbedie­ning) via vluchtdeur­termi­nals met elek­tri­sche ver­gren­delingen tot vlucht­weg­schuifdeuren.

Vluchtdeurbevei­liging

Met vluchtdeuren garandeert u de bevei­liging van mate­riële waarden zonder in geval van nood de vei­ligheid in het gedrang te brengen: vluchtdeur­pakketten bes­taan uit vluchtdeur­termi­nals en elek­tri­sche ver­gren­delings­ele­menten.

BKS-NET-panee­l­techniek / sys­te­em­soft­ware

Wanneer u deuren vanaf een centraal punt (bijv. een poort) wilt besturen of hun toe­stand wilt weergeven, is een paneel of de BKS-NET-sys­te­em­soft­ware een zeer handig instru­ment.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Nieuwe technieken voor de beveiliging van vluchtdeuren 6,0 MB Download