Vluchtdeurbevei­liging

U wil niet dat vluchtdeuren altijd van bin­nenuit worden gebruikt - som­mige daarvan mogen enkel in geval van nood geo­pend worden? Met een vluchtdeur­regeling en een elek­trisch ver­gren­delings­ele­ment kunt u deze ver­eisten ver­vullen. In geval van nood kan deze deur op elk moment met een noodscha­ke­laar veilig worden geo­pend.

Vluchtdeur­regelingen

Een vlucht­weg­terminal wordt naast de deur gemon­teerd en wordt met een noodscha­ke­laar vrijgegeven. De geïn­te­gre­erde regeling biedt u talrijke ins­telbare func­ties voor de controle van de deur of de aans­luiting ervan op het net­werk.

Vluchtdeurver­gren­delings­ele­menten

Hier wachten innova­tieve ver­gren­delings­ele­menten op u, zoals het elek­trisch ver­gren­delde paniek­slot EVP. Maar natuur­lijk ook con­ven­tionele vluchtd­eu­ro­peners, als­mede hechtma­gneten.

Toebe­horen

Met omv­angrijke toebe­horen ver­vol­le­digt u uw vluchtdeur­sys­temen. Wij hebben bijv. intel­lin­gente in- en uitgangs­mo­dules, die een deur met max. acht bij­ko­mende digi­tale ingangen en/of acht uitgangen uitbreiden - van­zelfs­prekend vrij te con­figu­reren.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Nieuwe technieken voor de beveiliging van vluchtdeuren 6,0 MB Download