Automa­ti­sche deur­dichtingen

Automa­ti­sche deur­dichtingen van de GU-groep kunt u toe­passen bij deuren uit hout, aluminium of kunst­stof. Ze bieden een perfecte iso­latie tussen de deur en de vloer tegen tocht, insecten, stof en vuil. Dankzij het dubbele instelme­cha­nisme kunt u met een automa­ti­sche GU-deur­dichting tot 13 mm de deurspleet met de vloer dichten.

Heeft u in­te­resse voor onze pro­ducten op het vlak van Automa­ti­sche deur­dichtingen? Neem dan con­tact op met ons - wij geven u hierover graag advies!


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download