Deur­dichtingen

Voor huis- en kamerdeuren uit hout

Dicht­heid zorgt voor energie-efficiëntie en een gezonde omge­ving: bij de GU-groep vindt u daarom dichting­profielen van de nieuwste gene­ratie voor de meest uite­enlo­pende pro­fiel­vormen - bijv. vleugelspon­ning­afdichtingen met of zonder draad of om te lassen. Omramings-, over­stek-, stolp-, begla­zings-, renovatie- en leiding­dichtingen ver­vol­le­digen het GU-dichtings­programma.

Heeft u in­te­resse voor onze pro­ducten op het vlak van Deur­dichtingen? Neem dan con­tact op met ons - wij geven u hierover graag advies!


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download