Toegangscontrole­sys­temen

Toegangs­or­ga­ni­satie van een afzonder­lijke deur of meerdere deuren in een net­werk: zoekt u de eenvou­digste pro­gram­me­ring, zonder pc, of het comfor­ta­bele beheer via een software­ voor toegangscontrole - de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas biedt de juiste oplos­sing voor uw wensen.

Toegangscontrole voor één deur

Deze kunt u in een han­domdraai mon­teren en pro­grammeren - dat is het kenmerk van de 'kleine' toegangscontrole GU-BKS Access voor afzonder­lijke deuren. Deze kan perfect gecombineerd worden met motors­loten of deu­ro­peners. Toegang ver­st­rekt u met een pincode of een kaart.

Voor kleine en grote obje­cten

Het toegangscontrole­sys­teem GEMOS­ access biedt u de juiste oplos­sing voor obje­cten van elke grootte en voor elke deur­si­tuatie. Alle elek­tro­ni­sche compo­nenten van de deur kunt u in één net­werk onder­brengen en combineren. GEMOS­ access onder­steunt alle gangbare lees­me­thodes en kan bijgevolg erg flexibel worden ingezet.

Voor kleine en mid­del­grote obje­cten

Eenvou­dige installatie, grote flexibili­teit en vei­ligheid: met ons toegangscontrole­sys­teem GEMOS­ access compact voor kleine tot mid­del­grote obje­cten krijgt u ver­schillende kenmerken in een compact formaat.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download