Sec­to­roplos­singen

Elke sector heeft andere ver­eisten en pro­cessen. GEMOS­ biedt u speciaal op maat gesneden oplos­singen voor strafgevan­ge­nissen, com­pu­ter­centra, mul­tifunc­tionele toe­pas­singen en logistieke onder­n­emingen.

Voor strafgevan­ge­nissen

De GEMOS­ sec­to­roplos­sing JVA is speciaal ontwi­kkeld voor de behoeften en ver­eisten van strafgevan­ge­nissen. De nadruk ligt op informatie over de bewoners, controle van deuren en de externe zone eve­nals op com­mu­nicatie.

Voor com­pu­ter­centra

GEMOS­ Data­cen­ter­Control werd speciaal ontwi­kkeld voor de behoeften van een modern en veilig com­pu­ter­centrum. Fysieke vei­ligheid, aanwezigheidscontrole en tempe­ratuurcontrole worden centraal bediend en beheerd.

Voor sport­hallen

Voor stadia en mul­tifunc­tionele hallen is uw beste keuze de GEMOS­ Modul Are­naControl. Met de beschikbare IT- en telecom­mu­nica­tie­structuur contro­leert deze de vei­ligheids- en media­tech­ni­sche uitrusting.

Voor logistieke onder­n­emingen

Als logistieke onder­n­eming bent u ongetwijfeld geïn­ter­es­seerd in de sec­to­roplos­sing GEMOS­ LogisticsControl. Deze module beheert alle pro­cessen, van de ontvangst en het bin­nenrijden tot het bui­tenrijden en de afmelding.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com