Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

Sec­to­roplos­sing Are­naControl

Als ontwerper van sport­hallen en mul­tifunc­tionele hallen stelt u hoge eisen aan de tech­ni­sche uitrusting van het gebouw. Behalve een goed beschikbare IT- en telecom­mu­nica­tie­structuur en de hoogste vei­ligheidsver­eisten is vooral de media­tech­ni­sche uitrusting, bijv. luidsprekers en borden, doors­lag­gevend voor de bezoekers.

GEMOS­ Are­naControl contro­leert en regelt alle des­be­tref­fende onderdelen, bijv. luidsprekers en geluids­in­stal­a­l­ties, borden en tv-toe­stellen of de IT- en telecom­mu­nicatie-appa­ratuur. Voor andere ver­eisten bij ver­schillende activiteiten heeft u vooraf bepaalde sce­nario's en individuele inter­faces ter beschikking. Dankzij de flexibele mogelijkheden om de sys­temen op basis van software­ aan elkaar te kop­pelen, is dit het ideale plat­form voor alle typi­sche ver­eisten in deze sector.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com