Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

Sec­to­roplos­sing Data­cen­ter­Control

GEMOS­ Data­cen­ter­Control werd speciaal ontwi­kkeld voor de behoeften van een modern en veilig com­pu­ter­centrum. Fysieke vei­ligheid, aanwezigheidscontrole en tempe­ratuurcontrole worden centraal bediend en beheerd. GEMOS­ Data­cen­ter­Control ver­bindt de afzonder­lijke installa­ties tot één sys­teem, dat u comfor­tabel via de webbrowser kunt besturen - met een con­sis­tente gebruikers­in­ter­face, inclu­sief visuali­se­rings- en alarmfunc­ties.

Kenmerken:

     

  • Aanwezigheidscontrole van de fysi­sche hard­ware
  • Controle van de afzonder­lijke 19" racks met 3D-statu­s­over­zicht, of deuren open, ges­loten of ver­gren­deld zijn
  • Weergave sys­te­em­tempe­ratuur per rack
  • Weergave en regeling van de omge­vings­tempe­ratuur per ruimte
  • Regeling en visuali­se­ring van kas­tafs­luit-, rookafzuig-, toegangscontrole- en video­sys­temen
  •  


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com