Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

Sec­to­roplos­sing LogisticsControl

Als u een logistiek bedrijf hebt, dan is de GEMOS­ sec­to­roplos­sing LogisticsControl speciaal ontwi­kkeld voor uw behoeften en ver­eisten. Met deze module beheert u alle pro­cessen. Van ontvangst naar aan­komst, laadpro­cessen, rijtraje­cten en vertrek tot aan de afmelding.

Met een minimum aan per­soneel contro­leert, docu­men­teert en analy­seert u de cor­recte afloop van alle aan­ges­loten sta­tions, bijv. bij de sys­temen voor toegangscontrole, com­mu­nicatie, goederenbe­heer, video­- en meld­sys­temen. Bovendien kunt u het laadproces optimali­seren door de laadperrons te visuali­seren en de vrachtwa­genchauf­feurs toe te wijzen, bijv. via led wibound-weergave.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com