Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

Sec­to­roplos­sing strafgevan­ge­nissen

Voor de speciale behoeften en ver­eisten van een gevan­genis is een speciaal gebouwma­nage­ment­sys­teem nodig - zoals GEMOS­ JVA. Het is perfect afges­temd op gevan­ge­nissen. De nadruk ligt bijv. op informatie over de bewoners, controle van deuren en de externe zone eve­nals op com­mu­nicatie.

Kenmerken:

   

 • Imple­mentatie en aans­luiting van BASIS-web op GEMOS­
 • Invoegen van informatie over bewoners
 • Inte­g­ratie van toegangscontrole met in­tel­li­gen­te deur­be­stu­ring voor de route
 • Invoegen van elek­tro­ni­sche sluit­sys­temen
 • Invoegen van per­so­onlijke noodo­proep­in­stalla­ties met plaats­be­palingsfunctie en lokali­satie op het grond­plan
 • Bestu­ring van de tele­foonmogelijkheden voor bewoners
 • Bevei­liging van muurkappen / omhei­ning in combi­natie met video­sys­temen
 • Ver­deling van alarmen voor werk­plaatsen, mede­werkers of rollen (toegewezen taken) afhan­kelijk van tijd, dien­st­roos­ters en situa­ties
 • Controle van cipiers
 •  


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com