Bovenraam-ope­nings­sys­temen

Bovenraam-ope­nings­sys­temen maken een eenvou­dige, dagelijkse ven­ti­latie mogelijk via bovenramen uit kunst­stof, hout of metaal, die de gebruiker moeilijk kan bereiken. Aange­zien met slechts één aandrijving ver­schillende vleugels kunnen worden bediend, bieden bovenraam-ope­nings­sys­temen een voorde­lige oplos­sing voor de noodza­kelijke aanvoer van frisse lucht. Van­zelfs­prekend kunnen deze ook handmatig worden geo­pend, bijv. met een manuele hendel.

Manuele sys­temen

Manuele bovenraam-ope­nings­sys­temen met oplig­gende, platte bovenraams­luitingen zijn een renda­bele variant. Deze zijn ideaal voor de dagelijkse ven­ti­latie bij valvleugels met één of meerdere vleugels.

Mot­orge­stuurde sys­temen

Mot­orge­stuurde bovenraam-ope­nings­sys­temen van GU bieden een geïn­te­gre­erde aan­stu­ring van naar binnen ope­nende valvleugel­ele­menten via een aandrijving.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download