Manuele bovenraam-ope­nings­sys­temen

VENTUS F 200 / F 300

Met de vlakke bovenraam-ope­nings­sys­temen VENTUS F 200 / F 300 opent u ontoeg­an­kelijke bovenramen uit kunst­stof, hout of metaal om te verluchten, bijv. verticaal geplaatste recht­hoekige, schuine, vlakke en rondboogvens­ters. De bedie­ning gebeurt manueel via een hendel of handz­wengel en garandeert een grote ope­ningswijdte, van 200 / 300 mm (F 200 / F 300). Dankzij compacte bouwgroepen is een eenvou­dige en snelle mon­tage mogelijk.

Manuele bovenraam-ope­nings­sys­temen van GU in detail:

  • Interne ver­gren­deling in de schaar voor meer aans­luit­druk, dicht­heid, geluid­siso­latie en energie-efficiëntie
  • Meer vei­ligheid, tot weer­stands­klasse 2, door het gebruik van JET-ver­gren­delingen op de ver­borgen cen­trale ver­gren­deling
  • Traploos ins­telbare vleugel­ste­unen voor een maximale dicht­heid bij slag­regen op het venster
  • Eenvou­dige demon­tage van de schaar van voren voor het eenvoudig en snel uit­lichten van de schaar
  • Alle beves­tigings­schroeven, eve­nals trek- en dwars­stangen, zijn ver­borgen onder een opklikbaar aluminium pro­fiel
  • Zelfver­kla­rende boormallen voor alle toe­pas­singen
  • Optioneel ook voor naar buiten ope­nende klapvleugels (VENTUS F 200)
  • Individuele oplos­singen mogelijk dankzij de talrijke optionele, bijzondere uitvoe­ringen, bijv. verti­cale, zijdelingse ver­gren­delingen, ver­borgen ver­gren­delingen, verti­cale en hoe­ka­andrijvingen voor bedie­ning met handz­wengel, post-omraming-over­dracht, vensterbank-over­dracht met flexibele stang en afs­luitbare handhendel

Tech­ni­sche gegevens

Pro­grammaover­zichtF 200F 300
Max. deurgewicht [kg]80200
Min. vleugelhoogte [mm]250350
Beno­digde plaats [mm]2030
Min. vleugelbreedte [mm]
1 schaar
2 scharen
3 scharen

350 – 1200
1201 – 2400
2401 – 3600

620 – 1200
1201 – 2400
2401 – 3600
Over­s­laghoogte [mm]0 – 250 – 25

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download