Draai­g­repen uit edel­staal

De volgende modellen zijn ver­krijgbaar:

FORTE

Model FORTE FORTE is de desi­gn­klas­sieker onder de draai­g­repen. Deze staat bekend als 'Frankfurt-model' en werd door architect Robert Mallet Stevens (1886-1945) ontworpen. De bel­angrijkste kenmerken zijn een tijdloze elegantie en een duidelijke vor­mtaal.

ANDANTE

Model ANDANTE ANDANTE is een andere klas­sieker bij de edels­talen venster­g­repen. Het inter­na­tio­nale design en de ronde vorm ver­st­rekken hem een bescheiden moderniteit. Al decen­ni­alang behoort deze tot ons hoogwaar­dige stan­da­arda­anbod.

OFFICE

Model OFFICE De vorm en de uitvoe­ring van OFFICE werden ontwi­kkeld om aan bijzondere ver­eisten te voldoen. Zijn uit­zonder­lijke design geeft blijk van individuali­teit en affiniteit met design.

Toe­pas­singsgebieden:

Inzetbaar voor vens­ters en glazen deuren uit hout, kunst­stof of metaal.

Tech­ni­sche gegevens

Draai­g­repen uit edel­staal
Compa­tibel met deurkrukken voor deuren met omraming uit koker­pro­fiel
Compa­tibel met deurkrukken voor houten en stalen deuren
Uitvoe­ring in
edel­staal mat
Rust­stand90°
Nokken van de rozet10 mm
Vier­kante stift 7 mm30 mm uit­stekend
Afdekrozetom te klemmen
Afme­tingen (B x H)
– FORTE
– ANDANTE
– OFFICE

56x125 mm
60x141 mm
65x140 mm

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download