Speciale gevel­be­s­lagen

Als specia­list voor diverse ope­ningsmogelijkheden in de gevel is Gretsch­-Unitas een onder­n­eming met jarenlange tech­ni­sche com­pe­tentie voor de ontwi­kkeling van innova­tieve ope­nings­me­cha­nismen. De GU-des­kun­digen combineren bijzondere onderdelen van het object, die op innova­tieve wijze door inge­nieurs exclu­sief voor individuele pro­je­cten worden ontwi­kkeld, met ele­menten uit het beproefde GU-assorti­ment. Met bes­lagen voor nee­r­klap-, par­alle­luitzet-, tuimel- of draai­ramen en speciale con­struc­ties op ver­zoek van de klant voldoen wij aan de ver­eisten voor nieuwe soorten ope­ningen en vormen van ramen in samenspel met een uniek voor­komen. Ons aanbod aan diensten gaat van de tech­ni­sche plan­ning en bouw tot de pro­ductie van speci­fieke ele­menten en de afhandeling van pro­je­cten in samenwerking met klanten overal ter wereld.

Par­alle­luitzet­be­s­lagen

De bijzondere oplos­sing voor vleugels met een gewicht van max. 400 kg. Ope­ningsbreedtes van 250 mm en vleugelhoogtes tot 5.000 mm. Par­alle­luitze­tramen kunnen aangevuld worden met een omv­angrijk assorti­ment, bijv. GU-scharen voor framema­te­riaal als hout, kunst­stof en aluminium.

Bes­lagen voor draai­ramen

De mo­der­ne gevels met begla­zing tot het pla­fond vormen een uitdaging voor stan­da­ard­be­s­lagen. Voor deze eisen ontwi­kkelt Gretsch­-Unitas speciale schar­nieren voor draa­ivleugels, die ver­dekt­lig­gend in het beslag of in RVS vleugelgewichten tot 350 kg kunnen dragen.

Nee­r­klapvleugel­be­s­lagen

Dit bes­lag­programma biedt ver­schillende nee­r­klapscharen met een ope­ningshoek van 20° tot 50°. Vleugelhoogtes tot 2.500 mm zijn mogelijk. Nee­r­kla­pramen kunnen met GU-scharen voor alle mate­rialen, zoals hout, kunst­stof en aluminium, uitgevoerd worden.

Speciale, individuele con­struc­ties

Voor individuele wensen van de klant inzake ven­ti­la­tie­sys­temen in de bui­ten­schil ontwi­kkelen onze specia­listen innova­tieve ope­nings­me­cha­nismen. Dankzij onze jarenlange erva­ring en crea­tieve ideeën werken wij oplos­singen voor een speci­fiek object uit.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download