Par­alle­luitzet­be­s­lagen

Paralleluitzetbeslagen
 
 

Par­alle­luitze­tramen worden ingezet waar het elegante en homogene voor­komen van een glazen gevel ook behouden moet blijven als ramen op ver­schillende wijze geo­pend zijn. In tegen­stel­ling tot het frame van gangbare val- of draaivalramen wordt het raamoppervlak niet gedraaid, maar uitgezet in een richting, par­allel met de glazen gevel. Bovendien is deze manier van openen door de traploos regelbare ope­ningsbreedte ook geschikt voor natuur­lijke ven­ti­la­tie­concepten. In ver­gelijking met ramen in valpo­sitie is de lucht­ver­ver­singscoëfficiënt bij par­alle­luitze­tramen met dezelfde ope­ningsbreedte aan­zi­enlijk groter. Net als bij alle naar buiten ope­nende ramen wordt bij deze ope­ningswijze aan de bin­nen­zijde van de gevel geen plaats in beslag genomen.

Mogelijke con­struc­ties/oplos­singen bij par­alle­luitze­tramen:

Aandu­idingPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Vleugelgewicht (max. in kg)100100200200200

Vleugelhoogte
(min. in mm)

3504506709301400
Vleugelbreedte
(min. in mm)
3504506709301400
Vleugelhoogte
(max. in mm)
7501000150020002100
Vleugelbreedte
(max. in mm)
20002000200020002000

Ope­ningsbreedte handmatig
(in mm)

150180150180180

Ope­ningsbreedte
mot­orge­stuurd
(in mm)

180250180250250

Op aanv­raag zijn ook hogere vleugelgewichten mogelijk


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download