Speciale, individuele con­struc­ties

Speciale, individuele constructies
 
 

Voor opdrachtgevers met speciale eisen en architecten met visie ontwi­kkelt Gretsch­-Unitas innova­tieve, mecha­nisch of elek­trisch bedi­ende ope­nings­sys­temen. De pre­statie omvat de uitwerking van een bes­lagoplos­sing, indien nodig pro­ef­plaatsing en duur­test op pro­e­framen en de pro­je­ctafhandeling. Talloze obje­cten met speciale bes­lagoplos­singen van Gretsch­-Unitas bewijzen de com­pe­tentie van onze experts. De oplos­singen kunnen toege­past worden op ramen van aluminium, staal, hout of kunst­stof.

Veelei­sende geve­loplos­singen, ook met stan­da­ard­be­s­lagen

Londen, Sin­g­apore, New York, Zürich, Ist­anbul of Taipei: de meest exclu­sieve woningen in de metro­polen op deze aarde bevinden zich aan de top. Flatgebouwen doen namelijk steeds minder dienst als kan­to­or­ruimte, wel als waardevol privéadres. Hier is geen sprake van willekeu­rige woon­b­lokken met 20 ver­diepingen, maar van elegante, individuele ontwerpen van inter­na­tio­naal ver­maarde architecten. Bij dergelijke gebouwen horen even opval­lende gevels. De vorm en functie daarvan omzetten, lukt dankzij de uit­zonder­lijke erva­ring van Gretsch­-Unitas. Onze des­kun­digen combineren bijzondere onderdelen van het object, die op innova­tieve wijze door inge­nieurs exclu­sief voor individuele pro­je­cten worden ontwi­kkeld, met ele­menten uit het beproefde GU-assorti­ment. Zo kunnen de eisen aan steeds nieuwe soorten ope­ningen en vormen van ramen met een unieke esthe­tiek ver­wezen­lijkt worden, terwijl de kosten voor de ver­werker concur­ren­tieel blijven. Bovendien houden wij reke­ning met de wens van de architect voor een automa­ti­sche of manuele bedie­ning. In deze exclu­sieve sector gaat ons aanbod aan diensten van de tech­ni­sche plan­ning en bouw tot de pro­ductie van speci­fieke ele­menten en de afhandeling van pro­je­cten in samenwerking met klanten overal ter wereld.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download