Handma­tige ven­ti­la­tie­sys­temen

Zorg voor een goede kwali­teit van de kamerlucht – in ges­loten ruimtes is deze de basis voor hygiëne en welzijn. Door de steeds geïsole­erdere gebouwenom­man­teling die door de energie­be­spa­ringsver­or­de­ning wordt geëist, wordt het onderwerp "Ven­tileren" steeds bel­angrijker. Met GU-raamven­ti­latie kunt u de gebruiker­so­n­afhan­kelijke lucht­ver­ver­sing waarborgen als bescherming tegen vocht. U vindt hier alle pro­ducten voor uw ontwerp en de ver­taling in de praktijk op basis van DIN 1946-6.

Gedo­se­erde ven­ti­latie DUCO

Con­tinue lucht­ver­ver­sing voor­komt belas­ting door een te hoge luchtvoch­tigheid en schimmel­vor­ming. Door ook filters in te zetten kan de belas­ting door pollen worden ver­minderd.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download