Hef­schuifdeur­be­s­lagen

Als uitvinder en marktleider biedt GU u hef­schuifdeur­be­s­lagen die zich onder­scheiden door hun gebruikscomfort, de inbraakwe­ring, een varia­bele ven­ti­latie van de ruimte en een eenvou­dige mon­tage. Ze zijn geschikt voor vens­ters en glazen deuren uit hout, kunst­stof of metaal. Bovendien bieden deze een bijzondere oplos­sing voor ven­ti­la­tie­g­leuven, pas­sende deurdor­pels en een optionele snelheidsbe­grenzer. Ove­ri­gens voldoen onze sys­te­emoplos­singen voor hef­schuif­ele­menten nu al aan de strenge eisen van de energies­paarver­or­de­ning EnEV.

Met manuele bedie­ning

Onze manueel bedi­ende bes­lagen zijn ver­krijgbaar in twee varianten: voor een vleugelgewicht tot 150/300 kg of tot 300/400 kg. Ook de zwaardere versie opent en sluit met weinig inspan­ning en zacht lopend.

Met mot­orge­stuurde bedie­ning

Onze comfor­ta­bele hef­schuifdeur­be­s­lagen met elek­tro­nisch geregelde motoren en sen­soren zijn niet alleen uiterst veilig, maar ook ver­krijgbaar in twee varianten: u kunt het sys­teem zichtbaar aanbrengen of kiezen voor een elegante, onzichtbare versie.

Deurdor­pels

U kunt kiezen: een optimale warmte-iso­latie en barrière­vrije oplos­singen met de GU-thermostep-deurdor­pels. Met het modu­laire GU-dor­pel­sys­teem zijn individuele sys­te­emoplos­singen met weinig onderdelen mogelijk.

Hef­schuifdeur-ven­ti­la­tie­g­leuf

Wanneer u een hef­schuifdeur wenst, die zeker voor frisse lucht in de ruimte zorgt, bent u bij GU aan het juiste adres: onze WK2-geteste bes­lagen met HS-ven­ti­la­tie­g­leuven en geïn­te­gre­erde insec­tenbevei­liging kan u in uite­enlo­pende pro­fiel­sys­temen gebruiken.

HS-SPEED Limiter

Bij het openen en sluiten beperkt de HS-SPEED Limiter de snelheid van de vleugel. Daardoor wordt op betrouwbare wijze schade aan gebouwen voor­komen en wordt een veilig gebruik gega­randeerd, in het bijzonder door kinderen. De HS-SPEED Limiter is geschikt voor hef­schuifdeuren uit hout, kunst­stof en metaal.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
De nieuwe deurdorpel GU-thermostep 204 voor hefschuifelementen 1,2 MB Download
Het hefschuif-beslagprogramma 3,3 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download