Deurdor­pels voor hef­schuifdeuren

De deurdorpel is een cruciaal ele­ment van een hef­schuifdeur. Door de thermi­sche scheiding wordt de warm­te­st­room van binnen naar buiten onder­broken, wat aan­zi­enlijke energie­be­spa­ringen oplevert. Bovendien zijn de GU-deurdor­pels uitermate stabiel.

GU-thermostep

Met de CE-gecer­ti­fice­erde en goed geïsole­erde vloerdrempel GU-thermostep 204 en GU-thermostep 164 ver­mindert u de warm­te­st­room bij de aans­luiting onderaan van hef­schuif­ele­menten uit hout en kunst­stof. Dat levert aan­zi­enlijke energie­be­spa­ringen op. Bovendien zijn de GU-deurdor­pels, die voor elk sys­teem individueel gemaakt kunnen worden, uitermate stabiel.

GU-modu­lair dor­pel­sys­teem

Dankzij dit modu­laire sys­teem, bes­ta­ande uit een uitvoe­ring van hoekver­bindingen en het toebe­horen van een pro­fiel­sys­teem, zijn snel en eenvoudig oplos­singen voor deurdor­pels mogelijk met de meest uite­enlo­pende eigensch­appen - en dat voor elk pro­fiel­sys­teem.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
De nieuwe deurdorpel GU-thermostep 204 voor hefschuifelementen 1,2 MB Download
Het hefschuif-beslagprogramma 3,3 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download