HS-SPEED Limiter

Vei­lige bedie­ning bij grote en zware ele­menten

Wie een hef­schuifdeur met een groot vleugelgewicht opent of sluit, bouwt in de ver­snel­lings­fase kine­ti­sche energie op, die moeilijk af te remmen is.

De HS-SPEED Limiter beperkt de ver­snel­ling van de vleugel en ver­mijdt zo let­sels aan per­sonen of schade aan bouw­ele­menten.

Dat biedt enkel de HS-SPEED Limiter u:

  • Geen beperking van het gewone gebruikscomfort
  • Eenvou­dige mon­tage
  • Later te mon­teren
  • Voor ele­menten uit hout, kunst­stof en metaal

Bijzonder geschikt voor de volgende toe­pas­singsgebieden:

  • Obje­cten met extra vei­ligheidsver­eisten
  • Alle openbare instan­ties, die moeten voldoen aan de voor­schriften inzake ongevallenpreventie
  • Alle inrichtingen voor kinderen, bijv. kinderd­agver­blijven, basis­scholen, enz.

Tech­ni­sche gegevens

Toe­pas­singsgebiedVleugelbreedte [mm]
Vleugelhoogte [mm]
Vleugelgewicht [kg]Vleugelpo­sitie (schema)
GU-934tot 3300tot 3250tot 400A/C/G/K
GU-937tot 2200tot 2765tot 150A/C/G/K

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
De nieuwe deurdorpel GU-thermostep 204 voor hefschuifelementen 1,2 MB Download
Het hefschuif-beslagprogramma 3,3 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download