Par­allel­schuif­be­slag
GU-966 (hout/kunst­stof) en GU-968 (metaal)

Met de innova­tieve bes­lagcombi­natie is een ver­ke­erde bedie­ning uitges­loten

Parallelschuifbeslag GU-968/200
 
 

Grotere door­gangsbreedtes, een vei­ligere bedie­ning, meer comfort

Bij het par­allel­schuif­be­s­lag­sys­teem wordt al door de werking van het bes­lag­sys­teem een vei­lige en des­kun­dige bedie­ning, als­mede gebruik van de deur gewaarborgd. Daardoor wordt schade aan het beslag, aan het ele­ment of aan het bouw­li­chaam ver­meden.

Dankzij de innova­tieve combi­natie van het nieuw ontwi­kkelde schaarlo­op­werk met kogelge­la­gerde loo­prollen die boven aan de vleugel zijn gepo­si­tioneerd, en de beproefde, hoogwaar­dige par­allel­schuif-kan­tello­opwa­gens die onder aan de vleugel zijn gemon­teerd, glijden de schuifvleugels stil en nauwkeurig naar de geo­pende of ges­loten stand.

Daardoor waarborgt het par­allel­schuif­be­slag van Gretsch­-Unitas door de nauwkeu­rige func­tio­nali­teit op effec­tieve wijze een perma­nent gebruik en ver­vult de individuele ver­eisten van gebruikers voor wat betreft comfort, vei­ligheid en kwali­teit.

Het par­allel­schuif­be­slag GU-966 (hout/pvc) en GU-968 (metaal) is de obje­c­toplos­sing voor ramen en puien met een vleugelbreedte van max. 2000 mm en een vleugelgewicht van max. 200 kg.

Dit biedt par­allel­schuif­be­slag GU-966, GU-968 voor u:

     

  • De ver­schillende kli­mato­logi­sche condi­ties in de zomer en winter leiden vaak tot aanpas­singen van de sluitpen­in­stel­lingen. De pad­den­stoelkopschroef met automa­ti­sche afstel­ling past zich zelf­standig aan de condi­ties van de lucht bij het vouwen aan. Dat ver­mindert aan­zi­enlijk de instel­inspan­ningen bij de pro­ductie en op locatie.
  • Stan­daard extra borging tegen ver­ke­erde bedie­ning op de cen­trale ver­gren­deling UNI-JET
  • Met GU-beslag kunnen ele­menten tot een vleugelgewicht van 200 kg en een vleugelbreedte van 2000 mm worden gepro­du­ceerd
  •  

Tech­ni­sche gegevens

Toe­pas­singsgebied

Tus­sen­ruimte frame [mm]

Breedte vleugelspon­ning [mm]Hoogte vleugelspon­ning [mm]Max. vleugelgewicht [kg]

Hout/kunst­stof

GU-966/15038640 – 2000730 – 2350200
GU-966/200

43

640 – 2000

730 – 2350200
Metaal
GU-968/15038600 – 2000730 – 2400200
GU-968/20043600 – 2000730 – 2400200

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Parallelschuif-beslag 2,1 MB Download