Par­allel­schuifval­be­s­lagen

Met par­allel­schuifval­be­s­lagen krijgt de pro­ductie van ter­ras­ele­menten uit stan­daard venster­pro­fielen een nieuwe dimensie. De innova­tieve loopwagen­techniek garandeert met succes een con­tinu gebruik door een precieze werking, ook bij grote gewichten. Wanneer in kieppo­sitie wordt verlucht, houden de scharen de vleugel in alle omstan­digheden open. De bes­lagen voor grote en zware ele­menten zijn bovendien voor­zien van een greepbedie­ning, die de vleugel bij het sluiten over de hele breedte in beweging zet en deze bij het openen weer toeklemt.

Par­allel­schuifval­be­s­lagen van GU over­tuigen door hun zachte beweging en comfort: er is één bedie­ningsgreep voor alle func­ties.

Voor vleugelgewichten tot 90 kg

Voor kleine en lichte ele­menten: het beslag en de cen­trale ver­gren­deling GU-90 oZ is de precieze, goed werkende oplos­sing voor kleine en lichte par­allel­schuifval­ele­menten.

Barrière­vrij comfort - voor vleugelgewicht tot 100 kg

Het par­allel­schuifval­sys­teem GU-966/100 oZ bb ligt gelijk met de bodem en voldoet niet alleen aan uw wensen voor comfort, maar in combi­natie met de GU-deurdorpel DKS ook aan een maximale dor­pelhoogte van 20 mm.

Voor vleugelgewicht tot 130 kg

Voor kleine en mid­del­grote ele­menten: wenst u loopcomfort en een vei­lige werking? De beproefde par­allel­schuifval­be­s­lagen voor ele­menten met een vleugelgewicht tot 130 kg en een vleugelbreedte van 1600 mm bieden u beide.

Voor vleugelgewicht tot 150 kg

Comfor­tabel en zeker - met greepbedie­ning. De beproefde par­allel­schuifval­be­s­lagen voor ele­menten tot een vleugelgewicht van 150 kg en een vleugelbreedte tot 1600 mm bieden u een maximum aan comfort bij de bedie­ning.

Voor vleugelgewicht tot 200 kg

U bent op zoek naar een maximaal comfort bij de bedie­ning en een vei­lige werking bij grote en zware ele­menten? GU biedt u de ideale oplos­sing met par­allel­schuifval­be­s­lagen voor ele­menten tot een vleugelgewicht van 200 kg en een vleugelbreedte van 2000 mm.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download