Par­allel­schuifval­be­s­lagen
GU-966/150 mZ, GU-968/150 mZ

Voor mid­del­grote en zware ele­menten tot een vleugelgewicht van 150 kg

Parallelschuifvalbeslagen GU-966/150 mZ
 
 

De par­allel­schuifval­be­s­lagen GU-966/150 mZ en GU-968/150 mZ zijn de optimale oplos­sing voor vens­ters en glazen deuren uit hout, kunst­stof en metaal tot een vleugelgewicht van 150 kg en een vleugelbreedte van 1600 mm. De ver­gren­deling mZ beschikt over scharen met greepbedie­ning om bij grote deurvleugels een optimaal comfort bij de bedie­ning en een vei­lige werking te garanderen. De scharen met greepbedie­ning trekken de vleugel bij het sluiten over de hele breedte aan en drukken deze bij het openen weg. Door de hoge kwali­teit van de bes­lagen is een fout­loze werking op lange termijn gega­randeerd. Dankzij de innova­tieve loopwagen­techniek glijden de schuifvleugels zacht en precies in elke gewenste looppo­sitie. Ergo­no­mi­sche aluminium draai­g­repen voor alle bedie­ningsfunc­ties ver­vol­le­digen het pro­gramma.

Dit bieden u de par­allel­schuifval­be­s­lagen
GU-966/150 mZ en GU-968/150 mZ:

  • De greepbedie­ning garandeert de gebruiker een optimaal comfort bij de bedie­ning en zorgt voor een efficiënt en altijd veilig gebruik van het ele­ment
  • Valt automa­tisch in kieppo­sitie: bevei­liging tegen open­schuiven bij het verluchten
  • Draai­greep-aandrijving met blokkeerbevei­liging
  • Gecontro­le­erde vei­ligheid over­e­en­komstig EN 1627 - RC 2: inbraakwerende sluiting rondom ver­hindert het optillen en uit­lichten van de schuifvleugels
  • Draai­greep afs­luitbaar met pro­fielcil­inder en voor bedie­ning vanaf beide zijden
  • Met oppervlak­teafwerking ferGUard*zilver voor een duurzame bescherming tegen corrosie

Tech­ni­sche gegevens

Toe­pas­singsgebiedBreedte vleugelspon­ning
[mm]
Hoogte vleugelspon­ning
[mm]
Max. vleugel-gewicht
[kg]

Hout / kunst­stof
GU-966/150 mZ

720 – 1600820 – 2350150
Metaal
GU-968/150 mZ
720 – 1600820 – 2370150

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
RC2-getest conform EN 1627-1630