RWA / NRWG en ven­ti­la­tie­sys­temen

Natuur­lijk weet u dat frisse lucht elke dag opnieuw ono­ntbeer­lijk is om gecon­cen­treerd en helder te werken en u goed te voelen. Bij brand is een snelle herken­ning en rookafvoer cruciaal. Ontdek hoe u daar, waar het bel­angrijk is, kunt zorgen voor een efficiënte rookafvoer en/of een aanvoer van verse lucht.

Rook- en warmte-afvoer­in­stalla­ties

Een rook- en warmte-afvoer­in­stallatie van Gretsch­-Unitas staat garant voor vlucht- en reddings­wegen zonder rook. Overal waar bij brand een vei­lige, automa­ti­sche ope­ning van rook­vrije oppervlakken nodig is, zijn de RWA-installa­ties van GU een perfecte keuze.

Ven­ti­la­tie­sys­temen

GU biedt individuele oplos­singen voor een dagelijkse, comfor­ta­bele ven­ti­latie van de ruimtes. Onge­acht of het gaat om val- of klapvleugels, schuine, drie­hoekige, ronde of seg­mentboogvens­ters, naar binnen of naar buiten ope­nend - de ven­ti­la­tie­sys­temen van GU bieden voor ieder wat wils.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download