Toebe­horen bouw­be­slag

Kwali­teit tot in het kleinste detail: laat niets aan het toeval over, ook niet bij de keuze van de toebe­horen. De GU-groep biedt u een ruime keuze aan ver­schillende toebe­horen voor de bouw en inbouw van vens­ters en venster­be­slag.

Afdichting­sys­temen

Vens­terafdichtingen en bouwa­ans­luitingen van de GU-groep helpen u de voegen rond de vens­ter­a­ans­luiting energie-efficiënt vorm te geven. Dat omvat eveneens ons vakkundig advies met bet­rekking tot de actuele aanbeve­lingen en voor­schriften.

Bouwchemie

Hier vindt u talrijke bouwche­mi­sche pro­ducten, die u nodig hebt voor de ver­vaar­diging, mon­tage, dichting en het onder­houd van vens­ters of deuren. Bovendien bieden wij artikelen voor energiesa­ne­ringen, bijv. iso­la­tiema­te­riaal, afdichtingen en ver­lijmingma­te­riaal.

Venster­dichtingen

Dicht­heid staat syno­niem voor energie-efficiëntie. Bij de GU-groep vindt u daarom dichting­profielen van de nieuwste gene­ratie voor alle soorten pro­fielen.

Beves­tigings­techniek

Hier vindt u een ruim pro­gramma met mo­der­ne beves­tigings­techniek. Daartoe horen ver­schillende ver­bindingsoplos­singen voor talrijke toe­pas­singen. Deze voldoen allemaal aan de hui­dige normen en testen.

Begla­zings­techniek

Met behulp van het GU-begla­zing­stoebe­horen kunt u begla­zing­se­en­heden ook in de moeilijkste omstan­digheden des­kundig inbouwen. Enerzijds met zorgvuldig gekozen en getest mate­riaal, anderzijds dankzij een ruim pro­duc­ta­anbod.


X
Beurzen

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Utrecht, Netherlands

23.01. - 25.01.2019Bouwbeurs

Utrecht, Netherlands

04.02. - 08.02.2019

Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Bouwbeslagtoebehoren – bevestigingstechniek Geteste systemen voor spouwlatmontage 2,2 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download