Bouw­pro­duc­tenver­or­de­ning/BPV

Vanaf 1-7-2013 moeten pro­ducten, die aan de geharmo­ni­s­e­erde, Euro­pese normen voldoen en "op de (bin­nen­landse EU-) markt worden aangeboden", een CE-marke­ring en een pre­sta­tiever­kla­ring (Decla­ra­tion of Per­formance/DoP) vol­gens de nieuwe BPV hebben.

Op het ter­rein van sluit- en bes­lag­pro­ducten heeft de CE-marke­ring alleen bet­rekking op pro­ducten die worden gebruikt in vlucht- en reddings­wegen of die moeten voldoen aan bepaalde ver­eisten voor brandpreventie en rookwerendheid.

In de docu­mentatie die met de pro­ducten wordt geleverd, is de betref­fende pre­sta­tiever­kla­ring (DoP) opgenomen. Deze pre­sta­tiever­kla­ring (DoP) heeft een uniek docum­ent­nummer, bijv. 0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L of -K. Uitvoe­ring –L voldoet aan de uitgebreide "Lange weergave", waarin alle bel­angrijke kenmerken van de pre­statie-eigensch­appen zijn ver­meld. Uitvoe­ring –K is een "Korte weergave" van de DoP die gede­eltelijk om logistieke redenen in de pro­ductdocu­mentatie wordt gebruikt.

U kunt de pre­sta­tiever­kla­ringen hier downloaden. Bovendien stellen wij de Ver­kla­ring van geen bezwaar con­form REACH (Clearance cer­ti­ficate in accor­dance with the REACH regula­tion) en de milieu-pro­duct­ver­kla­ring (Environ­mental Pro­duct Decla­ra­tion) als download voor u beschikbaar.

Titel EN-norm Stand Categorie
Grootte Download
0000-GU-BKS-FERCO_DoP overview -   08/2016 DoP 57 KB Download
Clearance certificate in accordance with the REACH regulation -   - REACH 493 KB Download
Titel EN-norm Stand Categorie
Grootte Download
Window fittings ISO 14025   06/2011 EPD 384 KB Download
Titel EN-norm Stand Categorie
Grootte Download
0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   07/2015 DoP 501 KB Download
0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 179   07/2015 DoP 453 KB Download
0003-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 12209   07/2015 DoP 368 KB Download
0004-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   07/2015 DoP 345 KB Download
0005-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 293 KB Download
0006-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 288 KB Download
0007-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1155   07/2013 DoP 287 KB Download
0008-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1158   07/2013 DoP 280 KB Download
0009-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154
EN 1155 and EN 1158  
07/2013 DoP 284 KB Download
0010-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 283 KB Download
0011-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   08/2015 DoP 274 KB Download
0012-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 283 KB Download
0013-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1155   07/2013 DoP 288 KB Download
0014-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   07/2013 DoP 228 KB Download
0015-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   07/2013 DoP 204 KB Download
0016-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 270 KB Download
0017-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 281 KB Download
0018-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 290 KB Download
0019-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 282 KB Download
0020-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 225 KB Download
0021-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 231 KB Download
0022-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   08/2015 DoP 432 KB Download
0023-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   08/2015 DoP 428 KB Download
0024-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 60079-0 and EN 60079-11   08/2015 DoP 291 KB Download
0025-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3   08/2015 DoP 285 KB Download
0026-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 269 KB Download
0027-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 268 KB Download
0028-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   05/2015 DoP 213 KB Download
0029-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   05/2015 DoP 208 KB Download
0030-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 241 KB Download
0031-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   11/2015 DoP 271 KB Download
0032-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   05/2015 DoP 279 KB Download
0033-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 205 KB Download
0034-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   11/2016 DoP 184 KB Download
0036-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 255 KB Download
0037-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 253 KB Download
0038-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 244 KB Download
0039-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 247 KB Download
0040-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 186 KB Download
0041-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 183 KB Download
0042-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 187 KB Download
0043-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 154 KB Download
0044-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 156 KB Download
0045-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 215 KB Download
0046-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 270 KB Download
0047-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   10/2015 DoP 136 KB Download
0048-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   10/2015 DoP 175 KB Download
0049-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 160 KB Download
0050-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 162 KB Download
0051-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 162 KB Download
0052-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 157 KB Download
0053-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-2
EN 61000-6&#8209
3  
06/2016 DoP 166 KB Download
0054-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3..   06/2016 DoP 162 KB Download
0055-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   02/2017 DoP 197 KB Download
0056-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   06/2017 DoP 196 KB Download
0061-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   06/2017 DoP 195 KB Download
0432-CPD-0002.01 EN 1125   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0002.02 EN 1125   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0003.01 EN 179   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0003.02 EN 179   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0067 EN 1154   10/2016 DoP 749 KB Download
0432-CPR-00029-05 Version 03 EN 12209   01/2017 DoP 768 KB Download
0432-CPR-00029-06 Version 03 EN 12209   10/2015 DoP 626 KB Download
0432-CPR-00184-01 EN 1154   02/2017 DoP 775 KB Download
0432-CPR-00184-04 EN 1154   10/2016 DoP 584 KB Download
0432-CPR-00184-08 EN 1154   11/2017 DoP 3,5 MB Download
1121-CPR-AD5332   - DoP 294 KB Download
1121-CPR-AD5333   - DoP 285 KB Download
Hinges ISO 14025   06/2011 EPD 308 KB Download
Locks ISO 14025   06/2011 EPD 317 KB Download
Titel EN-norm Stand Categorie
Grootte Download

X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019