Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Dajemy Wam szanse

Z aplikacji do kon­cernu Gretsch­-Unitas wynikają dla Państwa same korzyści - jako nasz pracownik macie dostęp do naszej szero­kiej oferty szkole­niowej i podwyżs­zającej kwali­fikacje. Także dobra atmosfera panująca w firmie, odpowied­zi­al­ność socjalna i otwarta kom­u­nikacja przyczy­niają się do wzrostu motywacji oraz ponadprzeciętnie długiej pracy dla naszego przedsiębiorstwa. To wszystko składa się na nasz wspólny długo­falowy sukces.

Oferty pracy

Nasz odnoszący sukcesy i ciągle rozra­s­tający się kon­cern roz­pisuje co jakiś czas konkursy na stanowiska, na które potrzebni są wykwali­fi­k­owani i zmotywowani pracownicy tacy jak Wy.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019