Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Kon­cern Gretsch­-Unitas

Kon­cern Gretsch­-Unitas składa się z ponad 50 zakładów pro­dukcyjnych i spółek dystry­bucyjnych zlokalizowanych w 35 krajach. Pod nazwami wiodących na rynku marek GU (okucia), BKS (zamki, sys­temy zamykające) i FERCO (okucia) kon­cern ofe­ruje swoim kli­entom "prze­wagę wspartą sys­temem".

Dokładnie pro­du­kowanych i sprzedawanych jest ok. 30000 artykułów z branży tech­niki oki­ennej i drzwiowej, automatycznych sys­temów wejściowych oraz sys­temów zarządzania budynkiem, które można ze sobą połączyć. Zatrud­niając ponad 3700 pracowników i posiadając ponad 100 letnią tradycję grupa GU nie tylko opracowuje poje­dyncze pro­dukty, ale również indywidualne rozwiązania kompleksowe dla dużych pro­jektów. Wspólnie z architektami, pla­ni­stami i pro­du­centami pro­filów pow­stają harmo­nijne połączenia wizjonerskiej architektury i innowacyjnej tech­niki.

Założ­onym przez Vik­tora Gret­scha w 1907 roku przedsiębiorstwem rodzinnym zarządzają dziś bracia Julius i Michael von Resch.

Obecni na całym świecie

W 35 krajach na całym świecie znajduje się łącznie 50 zakładów pro­dukcyjnych i spółek dystry­bucyjnych. Przegląd poszczególnych spółek wraz z dokładnymi danymi teleadresowymi znajd­ziecie Państwo na następnej stronie.

Liczby, daty, fakty

W tej rubryce znajd­ziecie Państwo wszystkie ważne liczby, daty i fakty dotyczące kon­cernu Gretsch­-Unitas.

His­toria

W tym miejscu zapoznacie się Państwo z najważniejszymi momentami jakże cie­kawej ponad stuletniej his­torii firmy.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019