Serwis

Służymy Państwu pomocą

Cokolwiek Państwo potrze­bujecie, znajd­ziecie tutaj wszystko począwszy od cen­nika po oprogramowanie, od oceny ryzyka po licencję CE. Pro­simy w spokoju zapoznać się z naszą ofertą.

Downloads

Tutaj zamies­z­camy dla Państwa aktual­ności, które można pobrać - począwszy od prospektów i kata­logów po cer­tyfikaty i instrukcje dotyczące kon­s­erwacji, czy­szczenia i obsługi.

Rozporządzenie o pro­duktach budowlanych / CPR

W tym zakresie dajemy Państwu do dyspozycji doku­menty, które zgodnie z rozporządze­niem o pro­duktach budowlanych, potwierdzają właściwości naszych pro­duktów.

Rysunki warszta­towe

W tym miejscu można zobaczyć online nasze rysunki CAD i pobrać je wygodnie na własny kom­puter. Dzięki funkcjom - wys­zu­kiwanie kategorii i tekstu - w szybki i prosty sposób osiągną Państwo upra­g­niony cel.

Oprogramowanie

Tutaj znaleźć można przegląd naszego oprogramowania i plat­form inter­ne­towych, które pomogą Państwu w cod­zi­ennej pracy i poz­wolą na efektywną orga­nizację Państwa pro­cesów biz­nes­owych.

Licencje & CE

GU jest sys­te­modawcą dla okien i drzwi balko­no­wych z drewna - jako klient GU po jednod­niowym szkoleniu możecie ozna­kować swoje pro­dukty zgodnie z normą EN 14351-1 nie pono­sząc kosztów samod­ziel­nego badania.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019