Sys­temy wejść automatycznych

Cieszy nas Wasze zai­n­teresowanie naszą bardzo szeroką ofertą drzwi automatycznych i ścian całoszklanych. Na cokolwiek byście się zde­cydowali - będ­ziemy wspomagać Was naszą wiedzą czy to w specjalnych rozwiąza­niach objek­t­owych, czy to rysunkami objaś­niającymi montaż i uruchomienie czy też praktycznym wspar­ciem naszego obejmującego cały kraj serwisu.

Drzwi przesuwne

Oprócz naszych znanych drzwi przesuwnych ofe­rujemy rozwiązania dla drzwi o ciężarze do 200 kg, rozwiązania drzwi tele­s­ko­powych jak również drzwi łukowych i kątowych. Wszystkie one otwierają i zamykają się szybko i w nie­zawodny sposób.

Napędy do drzwi rozwi­er­nych

Jeżeli chcecie zautomatyzować drzwi rozwi­erne, znajd­ziecie u nas właściwe rozwiązania. Nasze napędy do drzwi rozwi­er­nych zautomatyzują Wasze drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne czy też drzwi przeciwpoża­rowe. W ten sposób mies­zkanie bez barier stanie się wszędzie możliwe.

Drzwi obro­towe

Drzwi obro­towe wyk­o­nywane są zgodnie z indywidualnym życze­niem kli­enta: często jest to karu­zela wykonana jako delikatna kon­strukcja alumi­niowa obsługiwana ręcznie lub automatycznie, lub zabudowana jako rep­rezenta­cyjne drzwi wejściowe karu­zela całoszklana lub w przypadku dużego natężenia ruchu karu­zela wie­lko­prze­s­trzenna.

Rozd­zielenie osób

Czy regulacja dostępu do budynku firmy czy też ustalenie porządku wśród dużych grup osób: Automatic GU ofe­ruje odpowiednie i atrakcyjne zewnętrznie rozwiązanie w zależności od Państwa potrzeb.

Ściany całoszklane

Przejrzy­stość i pod­ział pomies­zczeń można najlepiej osiągnąć za pomocą naszych ścian całoszklanych. Zarówno ele­menty przesuwane ręcznie jak i napędzane moto­rycznie ofe­rują niez­li­czone możliwości.


X
Ściągnięte pliki
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019