Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Sys­temy zarządzania budynkiem

Przy pomocy jed­nego sys­temu zarządzania budynkiem połączone są efektywnie i logicznie najróżniejsze sys­temy i urządzenia z zakresy tech­niki bezpie­czeństwa, kom­u­nikacji i tech­niki medi­alnej. Dzięki nie­zależnemu od konkretnego pro­du­centa sys­temowi manag­mentu budynku możliwe jest połączenie wielu sys­temów i ofe­rowanie kli­en­towi swobody w podejmowaniu decyzji, elastyczności i ochrony inwestycji.

System zarządzania budynkiem GEMOS­

Ponad 400 interfejsów i więcej niż 500 insta­lacji: GEMOS­ jako wiodący tech­no­logicznie i na rynku pro­dukt jest sys­temem manag­mentu budynków, który inte­gruje wszystkie urządzenia techniczne w jednym.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019