Actualități

La grupul de întreprin­deri Gretsch­-Unitas apar perma­nent noutăți în numer­oase domenii – aici este locul unde vă punem la curent dintr-o privire cu tot ceea ce se întâmplă.

Noutăți pro­duse

Aflați înai­ntea altora ce inovații vă pregătește grupul de întreprin­deri Gretsch­-Unitas: informații detaliate despre pro­dusul sau sis­temul respectiv primiți la urmă­torul clic.

Semi­narii & stagii de pregătire

Grupul GU vă oferă un amplu pro­gram de perfecțio­nare pro­fe­s­io­nală, de ex. pe tema cer­ti­ficării CE. Aici puteți afla tematica și calendarul cursu­rilor.

Târguri

Ne-ar face plă­cere să vă întâmpinăm per­sonal la urmă­torul târg la care vom fi prezenți. Unde și când ne puteți găsi aflați la urmă­torul clic.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018