Servicii

Vă oferim cu plă­cere aju­torul

Indiferent ce aveți nevoie găsiți aici: de la lista de prețuri la software­, la eva­luarea riscu­rilor la eliberarea de licențe CE. Nu vă grăbiți, faceți turul site-ului și alegeți.

Descărcări

Aici vă punem la dispo­ziție, pentru a fi descărcate, ultimele informații – de la pros­pecte și cataloage, la cer­ti­ficate și instrucțiuni de întreținere, îngrijire și utilizare.

Regul­a­mentul privind pro­du­sele pentru con­strucţii/RPC

În această secţiune vă punem la dispo­ziţie docu­men­tele care atestă caracte­risticile de per­formanţă ale pro­du­selor noa­stre, în con­for­mi­tate cu Regul­a­mentul privind pro­du­sele pentru con­strucţii.

Desene de execuție

Aici puteți consulta online și descărca pe com­puter desenele noa­stre CAD. Funcțiile de căutare după categorie sau text vă ajută să ajungeți rapid și comod la rezul­tatul dorit.

Software­

Aici găsiți o prezentare sin­optică a soluțiilor noa­stre software­ și a plat­formelor noa­stre online care vă ajută în munca de zi cu zi și con­t­ri­buie la rentabilizarea pro­ce­selor dumneavoa­stră de busi­ness.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019