Sis­teme automate de intrare

Ne bucurăm că vă inte­re­sează oferta noa­stră cup­rinzătoare de uși automate și pereți gli­s­anți vitrați, pot­riviți pentru aproape toate domeniile de utilizare. Indiferent pentru ce vă decideți, vă oferim o gamă completă de servicii: pro­ie­ctare speci­fică obie­c­tivului, montaj și punere în funcțiune, precum și o rețea extinsă de service.

Uși gli­s­ante

Pe lângă ușile noa­stre gli­s­ante pro­bate, vă oferim ver­siuni pentru greutăți mari ale cer­cevelelor de până la 200 kg, vari­ante tele­sco­pice, precum și uși gli­s­ante cur­bate și în unghi. Toate se deschid, respectiv se închid, pe cât de rapid, pe atât de sigur.

Sis­teme de acțio­nare pentru uși batante

Dacă doriți să automa­tizați o ușă batantă, atunci v-ați ori­entat bine către noi. Cu sis­temele noa­stre de acțio­nare pentru ușile batante puteți automa­tiza uși exte­rioare, uși inte­rioare sau uși de incendiu sau de pro­tecție la fum. Con­struirea fără bariere devine astfel posi­bilă pretut­in­deni.

Uși tur­n­ante

Vă con­fecționăm ușa tur­n­antă optimă în funcție de dorințele dvs. individuale: adesea aceasta este o ușă tur­n­antă manuală sau automată în execuție din aluminiu cu ramă fină, în cazul unor intrări rep­rezenta­tive o ver­siune complet vit­rată, iar pentru un număr mare de per­soane, o ușă tur­n­antă de mare capaci­tate.

Sis­teme de acces individual

Regle­mentaţi accesul în clădire sau îndrumaţi grupuri mari în şiruri ordo­nate: GU Automatic oferă o soluţie pot­rivită şi aspectuoasă pentru fie­care nevoie.

Pereți gli­s­anți vitrați

Cu pereții noștri gli­s­anți vitrați realizați, în aceeași măsură, atât trans­pa­rență, cât și separare. Ele­men­tele cu posi­bili­tate de împingere manuală, dar și cu acțio­nare moto­rizată vă deschid toate posi­bilitățile.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019