Ușa gli­s­antă liniar econoMaster EM/EM-F

Eco­no­mică, fia­bilă, rapidă și simplu de montat: această ușă gli­s­antă automată se pot­rivește pentru aproape toate situațiile de utilizare. Fie în vari­anta cu sistem de acțio­nare și cer­cevea gli­s­antă, fie cu părți late­rale și ober­liht – GU Automatic vă oferă la cerere și montaj, punere în funcțiune și întreținere. Tehno­logia testată a ușilor cu două role de deplasare și o contra-rolă pe fie­care cărucior garan­tează o uzură redusă și durate de funcțio­nare lungi. În plus, sis­temele de acțio­nare sunt ver­i­ficate TÜV ca tip con­structiv, cer­ti­ficate con­form DIN 18650 și corespund regle­mentărilor, respectiv stan­dardelor actuale.

Ace­stea sunt caracte­risticile pe care vi le oferă ușile gli­s­ante liniar GU
econoMaster EM/EM-F:

  • Sistem de acțio­nare redun­dant (econoMaster EM-F) cu tehno­logie cu 2 motoare pentru căi de evacuare și de salvare
  • Sistem mecanic perfecționat, testat în nen­umă­rate rânduri
  • Deschi­dere rapidă: până la 0,9 m/s
  • Operare clară și simplă
  • Meca­nism de blo­care inte­grat în căruciorul cu role
  • Sistem de comandă cu auto­ad­aptare cu posi­bilități mul­tiple de conectare și de setare

Date tehnice

Tipul sis­tem­ului de acțio­nareeconoMaster EMeconoMaster EM-F
Utilizare în căile de evacuare și de salvare
Înălțimea sis­tem­ului de acțio­nare130 mm130 mm
Greutatea cer­cevelei ușiimax. 130 kgmax. 130 kg
Lățimea liberă de tre­cere
1 cer­cevea
2 cer­cevele

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Viteza de deschi­deremax. 0,7 m/smax. 0,9 m/s

X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
DIN 18650: Uşi automateAdecvate pentru construirea fără obstacole conform cu DIN 18040