Uși tur­n­ante

Indiferent că vorbim despre uși tur­n­ante complet vit­rate, uși de mare capaci­tate sau uși tur­n­ante stan­dard: GU Automatic oferă cea mai înaltă cali­tate și sigu­ranță ver­i­ficată. Pentru o zonă de intrare atrac­tivă optic și toto­dată ferită de curenți de aer și de zgomote, care nu poate fi realizată decât prin intermediul ușilor tur­n­ante, vă oferim posi­bilități de con­figurare individuală.

Ușă tur­n­antă stan­dard GRA

Indiferent dacă este acțio­nată manual sau automat, con­strucția varia­bilă și mul­ti­plele opțiuni vă permit soluții individuale în privința desi­g­nului și a dimensiu­nilor.

Ușa tur­n­antă complet vit­rată GGG

Cu pro­filuri minime și acoperiș din sticlă, ușa tur­n­antă complet vit­rată se adaptează la fațadele din sticlă. Și vari­anta automată oferă o trans­pa­rență deplină, pentru că sis­temul de acțio­nare este poziționat în pardo­seală.

Ușă tur­n­antă de mare capaci­tate GGR

Acces complet automat pentru un număr mare de oameni, inclusiv cu cărucioare pentru cumpărături, cărucioare pentru copii sau scaune cu rotile. Cer­cevelele solide pot fi pliate rapid în caz de nevoie sau în situații de urgență.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019