Ușă tur­n­antă stan­dard GRA

Con­figu­rați-vă căile de acces în clădire astfel încât să fie atât rep­rezenta­tive, cât și pro­tejate împo­t­riva curenților de aer și a zgomotului, cu ușa tur­n­antă stan­dard GRA și funcții, desi­gnuri sau dimensiuni individualizate. Puteți utiliza la alegere o ușă tur­n­antă acțio­nată manual, semi­automat cu activare prin push-and-go sau complet automat cu activare prin senzor radar. Pereții tambu­rului pot fi con­fecțio­nați vitrați sau din panouri de tablă cu supra­fețe lucioase cu termoi­zo­lație. Pentru toate vari­an­tele de execuție, în prim plan stă în perma­nență sigu­ranța utiliz­a­to­rului.

Ușa tur­n­antă semi­automată sau complet automată este ver­i­ficată ca tip con­structiv de TÜV (Agenția de inspecții tehnice) con­form DIN 18650 și corespunde regle­mentărilor, respectiv stan­dardelor actuale.

Ace­stea sunt caracte­risticile pe care vi le oferă ușile
tur­n­ante GRA de la GU:

  • Con­strucția tur­ni­chetului: sticlă cu un cadru fin din aluminiu
  • Meca­nism de pliere pentru poziția de vară
  • Blo­care automată sau manuală pe timp de noapte
  • Meca­nism de blo­care electrome­ca­nică pe tur­ni­chet și/sau meca­nică prin cre­mone
  • Poate fi activată funcția push-and-go

Date tehnice

Ușă tur­n­antă stan­dard GRA
Dia­me­trul inte­rior1800 – 3800 mm
Înălțimea coroanei manual sau acțio­nare sub pardo­sealămin. 100 mm
Înălțimea coroanei semi­automat sau complet automatmin. 175 mm
Numărul cer­cevelelor de ușăcu 3, respectiv 4 cer­cevele
Blo­care manuală pe timp de noapte
Blo­care automată pe timp de noapte

X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Uşi automate