Condiții contractuale gene­rale

Condițiile noa­stre contractuale gene­rale pot fi descărcate de aici în format PDF :

CGV Germania

germană

engleză

franceză

Gretsch­-Unitas GmbH Bau­be­schläge 

BKS GmbH

GU Automatic GmbH

GU Service GmbH & Co. KG

ela-soft GmbH

CGV Franța

franceză

Ferco S.A.S

CGV Grecia

greacă

GU Hellas AE

CGV Marea Bri­tanie

engleză

Gretsch­-Unitas Ltd

GGV Italia

italiană

Gretsch­-Unitas Italia S.r.l.

CGV Croația

croată

GU d.o.o.

CGV Olanda

olandeză

GU-Neder­land B.V.

CGV Aus­tria

germană

GU Baubeschläge Aus­tria GmbH

CGV Polonia

polo­neză

G-U Polska Sp. z o.o.

CGV Portugalia

portugheză

CRUZFER Rep­re­sentações,
Mate­riais e Fer­ra­gens, Lda.

CGV România

română

G-U Ferrom Com. S.R.L.

CGV Elveția

germană

Gretsch­-Unitas AG

CGV Serbia

sârbă

GU-BKS doo Beo­grad

CGV Slovacia

slovacă

GU-Slovensko s.r.o.

CGV Cehia

cehă

GU-stavební kování CZ spol. s.r.o.

CGV Ungaria

maghiară

G-U Magyaror­szág Kft.

GTC BosniaBos­nian

GU Građevinski okovi d.o.o.