Condiţii de utilizare pentru descărcări

1. În secţiunea de descăr­care se găsesc mate­riale redactate de grupul de firme Gretsch­-Unitas. Înt­regul mate­rial pus la dispo­ziţie pentru descăr­care se află sub incidenţa dreptu­rilor de autor şi este pro­tejat prin legislaţia germană şi inter­naţio­nală privind mărcile, dreptu­rile de autor şi băncile de date.

Gretsch­-Unitas sau cei care i-au acordat licenţele deţin dreptul de utilizare a datelor puse la dispo­ziţie pentru descăr­care de către grupul de firme Gretsch­-Unitas. În afară de utilizările mențio­nate, utiliz­a­torul nu primeşte niciun fel de drepturi asupra mate­rialelor.

Nu este permis să se efectueze modi­ficări de niciun fel, nici chiar la pale­tele de culori utilizate pentru mate­rialele gra­fice şi pentru date. Nu este permis ca, în ceea ce priveşte fişierele nemodi­ficate sau la pub­li­carea ori trans­miterea mai departe a fişie­relor nemodi­ficate, să fie răspândite mate­riale care nu au legătură cu pro­dusul sau dăunătoare pro­dusului.

2. Informaţiile, pros­pectele, cataloagele şi alte fişiere pe care le pune la dispo­ziţie grupul de firme Gretsch­-Unitas pentru descăr­care pot fi printate, însă nu este permisă modi­fi­carea conţi­nutului. Nu este permisă salvarea sepa­rată, mul­ti­p­li­carea sau utilizarea în alte moduri a unor pagini, imagini sau texte individuale. Este permisă trans­miterea mai departe a datelor în formă nemodi­ficată. Nu este permisă vânzarea.

3. Deşi fişierele ofe­rite pentru descăr­care au fost ver­i­ficate cu privire la viruşi, nu poate fi exclusă în pro­porţie de 100% o dete­riorare prin exis­tenţa unor coduri rău intenţio­nate. De aceea, utiliz­a­torul va efectua din nou o ver­i­fi­care cu un antivirus la descăr­care.

Pentru descăr­care se vor aplica ter­menii și condițiile noa­stre privind descăr­carea, cu care sun­teţi de acord la efectuarea unei descărcări.