Sis­teme de evacuare a fumului și căldurii / de evacuare natu­rală a fumului și căldurii și sis­teme de ven­ti­lație

Bineînțeles că știți că, în viața de zi cu zi, aerul proaspăt este extrem de important pentru o activi­tate ce pre­su­pune con­centrare, fără obo­seală și pentru o stare de bine. În caz de incendiu, detectarea rapidă și evacuarea fumului este import­antă pentru a supra­viețui. Descope­riți cum puteți asigura o evacuare efici­entă a fumului și/sau o ali­mentare cu aer proaspăt acolo unde acest lucru este vital.

Instalații de evacuare a fumului și a căldurii

Cu aju­torul unei instalații de evacuare a fumului și căldurii de la Gretsch­-Unitas asigu­rați evacuarea fumului din căile de evacuare și de salvare. Peste tot acolo unde în caz de incendiu este soli­ci­tată o deschi­dere automată și sigură a supra­fețelor de evacuare a fumului, instalațiile de evacuare a fumului și căldurii de la GU sunt alegerea corectă.

Sis­teme de ven­ti­lare

GU oferă soluții individuale pentru ven­ti­larea zil­nică, con­for­tabilă a camerei. Indiferent dacă este vorba de fere­stre oscilante sau rabatabile, tra­pezo­idale, triun­ghiulare, rotunde sau cu arcadă, cu deschi­dere la exte­rior sau la inte­rior – cu sis­teme de ven­ti­lare de la GU, nicio dorință nu rămâne neîndeplinită.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018