Acces­orii pentru fero­nerie

Nu lăsați nimic la voia întâmplării, nici chiar alegerea acces­o­riilor. Grupul GU vă oferă o bogată sel­ecție de acces­orii din cele mai variate tipuri pentru con­strucția și mon­tarea ușilor și fero­ne­riei pentru uși.

Pro­duse etanşatoare

Cu mate­rialele de etanșare pentru uși și ele­men­tele de racord de la Grupul GU realizați o pot­rivire perfectă a rostu­rilor de montaj ale ușii cu structura-cadru. Ele vin desigur împreună cu consiliere pro­fe­s­io­nistă în ceea ce privește reco­mandările și regle­mentările actuale.

Pro­duse chi­mice pentru con­strucții

Aici găsiți un număr mare de pro­duse chi­mice pentru con­strucții, care vă sunt necesare pentru execuția, mon­tajul, etanșarea, precum și îngrijirea și întreținerea fere­strelor sau a ușilor. În plus, multe articole pentru reabilitări energetice, ca de exemplu izo­lații, etanșări și adezivi.

Etanșări pentru uși

Etanșei­tatea este premisa efici­enței energetice: de aceea Grupul GU vă oferă cea mai nouă gene­r­ație de pro­filuri de etanșare pentru cele mai diverse geo­me­trii.

Tehno­logie de fixare

Grupul GU vă pune la dispo­ziție un amplu pro­gram de tehno­logie de fixare. Acesta include cele mai diverse soluții de asamblare pentru un domeniu de utilizare foarte larg. Toate sunt con­forme cu actualele regle­mentări și stan­darde de testare.

Etanșări automate pentru uși

Cu etanșările automate pentru uși de la GU aveți o izo­lare perfectă între ușă și podea împo­t­riva curen­tului, insectelor, prafului și murdăriei. Sunt pot­rivite pentru uși din mate­rial plastic, lemn sau aluminiu.

Tehno­logia de mon­tare a geamu­rilor

Acces­o­riile GU pentru mon­tajul geamu­rilor vă permit mon­tajul pro­fe­s­ional al unităților de geam, chiar și în cazu­rile când tre­buie îndeplinite cele mai dificile cerințe. Pe de-o parte, prin mate­rialele alese cu atenție și ver­i­ficate, iar pe de alta, printr-o gamă largă de pro­duse.


X
Descărcări
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018