Amor­tizoare pentru uși

Dacă aveți o expe­ri­ență vastă în amor­tizoare, atunci veți recun­oaște imediat cali­tatea la GU. Pro­cesul de închi­dere este controlat hidraulic. Puteți adapta forța de închi­dere și viteza de închi­dere în mod individual la fie­care lățime a ușii și fie­care greutate a ușii.

Gama de amor­tizoare GU vă oferă un sorti­ment vast de amor­tizoare cu mon­tare în pardo­seală sau supe­r­ioară, precum și soluții speciale pentru sis­temele de blo­care în poziție la ușile cu un canat și cu două canaturi, de ase­menea, în conceptele mai pre­tențioase ale clădi­rilor. În afară de funcțio­nali­tatea sigură și fia­bilă, amor­tizoarele GU se disting și prin desi­gnul lor atractiv.

Amor­tizoare supe­r­ioare apa­rente
cu șină culi­s­antă

Pe cât de diverse sunt funcțiile ușilor, pe atât de variate sunt și posi­bilitățile de utilizare a amor­tizoarelor supe­r­ioare. Cu sis­temul lor modular inovator, seria OTS 73x acoperă toate apli­cațiile.

Amor­tizoare îngro­pate

Amor­tizoarele îngro­pate accen­tuează liniile clare ale arhitecturii şi oferă aceleaşi funcţii şi aceeaşi sigu­ranţă precum amor­tizoarele supe­r­ioare fabricate de Grupul GU.

Amor­tizoare pentru ușă supe­r­ioare apa­rente cu braț-foarfecă

Amor­tizoarele supe­r­ioare cu braț-foarfecă de la GU vă oferă o multitudine de soluții ușor de instalat pentru uși cu un singur canat. Sunt de ase­menea ade­cvate pentru mon­tarea pe uși de pro­tecție împo­t­riva incendiilor și fumului.

Amor­tizor de ușă montat în pardo­seală

Amor­tizoarele GU de pardo­seală sunt mon­tate dis­cret în podea. Se pre­tează pentru cele mai variate tipuri de uși și aduc un plus de con­fort.

Sis­teme de blo­care în poziție con­form
DIN EN 1155

Acces comod în regimul de funcțio­nare de zi – secu­ri­tate contro­lată în caz de incendiu. Cu sis­temele GU de blo­care în poziție, ușile pot fi menți­nute în perma­nență deschise, iar în even­tuali­tatea unui incendiu se închid automat.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018