Bala­male pentru uși

pentru uşi de intrare princi­pale şi uşi secundare.

Desi­gnul uşii este influenţat în mod sem­ni­fi­cativ de con­strucţia uşii şi de tipul de balama selectat. GU oferă soluţii de bala­male de la bala­male ascunse până la bala­male cu rul­menţi, într-o varie­tate de finisaje.

Balama cu rul­menţi pentru clădiri comer­ciale şi rezidenţiale

Cu dia­me­trul de numai 22 mm, bala­maua cu rul­menți GU R 816 3D îndeplineşte cele mai înalte cerinţe în ceea ce priveşte funcţio­nali­tatea şi desi­gnul. Este ade­cvată pentru uşi din PVC de o cali­tate supe­r­ioară de până la 160 kg, pentru clădiri comer­ciale şi rezidenţiale.

Cu sigu­ranţă poate suporta în mod con­tinuu încărcături mari

Con­form DIN EN 1935 ver­i­ficate până la clasa 14, bala­malele înșu­rubabile GU seria G 81x oferă funcţio­nali­tate excel­entă pentru uşile din PVC cu greutate de până la 160 kg.

Tehno­logia bala­malelor ascunse

Tehnică inova­tivă pentru un design inovativ, bala­maua ascunsă GU C 616-18 FD 3D CONCEALED per­mite un design modern al uşilor din lemn fără între­ru­perea liniilor uşii.

Sigu­ranţa şi desi­gnul în inter­acţiune perfectă

Bala­malele pentru uşi GU M 516 3D şi GU M 416 3D, care pot fi utilizate pentru sis­temele cu falţ la uşile din lemn, oferă rezis­tenţă mărită la efracţie şi un aspect elegant.

Mon­tare rapidă

Seriile de bala­male GU D 312, GU D 21x și GU D1xx au fost dezvol­tate special și pentru ușile din lemn cu dimensiuni reduse ale supra­pu­nerii.

Gro­sime fili­grană

Bala­malele GU A 316 3D și GU A 312 3D se pot utiliza universal pentru ușile meta­lice din clădi­rile comer­ciale şi rezidenţiale Ace­stea oferă rezis­tenţă crescută la efracţie și sunt cer­ti­ficate SKG cu până la 3 stele.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018