Broaște îngro­pate BKS

Indiferent din ce mate­rial ar fi con­struită ușa - lemn, aluminiu, plastic sau sticlă: în pro­gramul extensiv BKS găsiți cu sigu­ranță broasca îngro­pată pot­rivită pentru situația dumneavoa­stră de utilizare concretă. Ca lider de piață în domeniul broaștelor de panică pentru uși de evacuare, vă oferim desigur o gamă largă de sel­ecție. Acest lucru este valabil și pentru broaștele și acces­o­riile pentru ușile antifoc, precum și pentru broaștele îngro­pate con­form stan­dardului DIN 18251 pentru uși inte­rioare, respectiv uși speci­fice obie­c­tivului. Pentru orice even­tuală întrebare refe­ri­toare la un anumit produs sau utilizarea ace­stuia, nu ezi­tați să ne con­ta­ctați.

Pentru uși din lemn sau din oțel

Pentru ușile din lemn sau din oțel vă punem la dispo­ziție broaște pentru mon­tare îngro­pată conce­pute special, cu setul de contrap­lăci și tăblițe de închi­dere pot­rivite pentru fixarea pe cadru. Oferta este valabilă și pentru domenii speciale.

Pentru uși din aluminiu sau mate­rial plastic

Pentru ușile înguste din pro­file de aluminiu sau mate­rial plastic cu diverse valori de rigidi­tate, vă punem la dispo­ziție o bogată ofertă de broaște cu dis­tanțe mici de la centrul găurii cheii la mar­gine, de unde puteți alege soluția de închi­dere con­figu­rată anume pentru situația dumneavoa­stră speci­fică. Această gamă de pro­duse se pre­tează și pentru cerințe speciale.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018