Deschizător elec­tric pentru ușă

Grupul GU vă oferă o serie de deschizătoare elec­trice pentru uși care, cu doar puține vari­ante, reușește să acopere toate cerințele meca­nice și elec­trice uzuale. Formatul mic și acces­o­riile sis­tem­ului permit adaptarea optimă la toate pro­filu­rile uzuale. Mai mult, ver­siunea opțio­nală cu capac culi­sant vă eco­no­mi­sește efortul de a freza un lăcaș în muchia pro­fi­lului.

Deschizătoare stan­dard pentru uși

Fie­care profil de ușă cu soluția pot­rivită: dintre ver­siu­nile „neali­mentat închis” cu, sau fără echi­pa­ment elec­tronic de preali­mentare, și ver­siu­nile „ali­mentat închis” – inclusiv cu capac culi­sant pentru zăvor pentru mon­tarea nea­pa­rentă, alegeți-o pe cea pot­rivită. Ver­siu­nile pot fi ușor diferențiate dato­rită bor­nelor lor de con­exiune colo­rate.

Deschizătoare pentru uși în ver­siunea antifoc

Pentru mon­tarea pe ușile de pro­tecție împo­t­riva incendiilor și fumului vă oferim o ver­siune antifoc. Compo­nen­tele meca­nice sunt realizate din mate­riale cu punct de topire situat peste 1000 °C.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018