Sis­teme de control al accesului

Orga­nizarea accesului printr-o singură ușă sau prin mai multe uși inter­conectate într-un sistem: fie că vă aflați în căutarea celei mai simple pro­gramări fără PC sau a admi­ni­s­trării comode printr-un software­ de control al accesului – Grupul Gretsch­-Unitas are soluția pot­rivită pentru cerințele dvs.

Controlul accesului printr-o singură ușă

Poate fi montat și pro­gramat foarte simplu – aceasta este princi­pala trăsătură a ver­siunii „mici” de control al accesului GU-BKS Access pentru uși izo­late. Se poate combina ideal cu broaște cu acțio­nare moto­rizată sau deschizătoare de uși. Auto­rizațiile de acces se acordă pe bază de cod PIN sau card.

Pentru clădiri de mici și mari dimensiuni

Pentru clădiri de toate mărimile și pentru uși în indiferent ce situație, sis­temul de control al accesului GEMOS­ access oferă soluția pot­rivită. Puteți conecta între ele în rețea și combina toate compo­nen­tele elec­tro­nice din dotarea ușii. GEMOS­ access este compa­tibil cu toate pro­cedu­rile de citire uzuale, fiind în consecință foarte flexibil la utilizare.

Pentru clădiri de dimensiuni mici până la mijlocii

Instalare facilă, flexibili­tate maximă și grad înalt de secu­ri­tate: sis­temul nostru de control al accesului GEMOS­ access compact pentru clădiri de dimensiuni mici până la mijlocii vă oferă numer­oase funcții agregate într-un format compact.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018