Soluții de sis­teme de uși de evacuare

Pentru o secu­ri­tate garantată a căilor de evacuare, puteți combina pro­du­sele de la Grupul GU în cadrul unor soluții de sistem inovatoare, cu o inter­corelare perfectă a funcțiilor. Toate sunt extrem de ușor de montat și pus în funcțiune – începând cu broaștele de panică (meca­nice, meca­tro­nice, cu acțio­nare moto­rizată sau cu radio­co­mandă inte­g­rată), trecând prin termi­nalele de la ușile de evacuare cu sis­teme de blo­care elec­trice și terminând cu ușile gli­s­ante de pe par­cursul căilor de evacuare.

Secu­rizarea ușilor de evacuare

Cu aju­torul ușilor de evacuare realizați pro­tecția valo­rilor mate­riale, fără ca în situații de urgență să faceți rabat la secu­ri­tate: vă pro­punem pache­tele pentru uși de evacuare constând din termi­nale pentru uși de evacuare și elemente elec­trice de blo­care.

Tehno­logia BKS-NET pentru panouri de afișare / Software­ de sistem BKS-NET

Dacă doriți să comandați ușile dintr-un punct cen­tral (de ex. de la cabina porta­rului) sau să vizualizați starea ace­s­tora dintr-o ase­menea locație, panou­rile de afișare sau software­-ul de sistem BKS-NET vă vin în ajutor.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018